PÄRNU TOIDUPANK MITTETULUNDUSÜHING

Vase 2, Pärnu linn, Pärnu linn, 80018

tel 5664 8484

parnu@toidupank.ee

Pärnu Toidupank avatud alates 1. juulist 2022 järgmiselt:

Maakonna klientidele, kes elavad väljaspool Pärnu linna asumit

E, 11.00-17.00

N 14:00-17:00


Pärnu linna asumis elavatele klientidele

E, T,N,R 20:30-22:00


Eakatele leiva-saia pakkumine 

N 11:00-13:00

Põhikiri

Pärnu Toidupank Mittetulundusühingu põhikiri:


Pärnu Toidupanga juhtorgan on juhatus ja asutajaliige on Pärnu Diakooniakeskus Mittetulundusühing 

Juhatuse liikmed:

Kartin Hansumäe

Erika Kukk

Nele Kaas

Eetilised põhimõtted

Pärnu Toidupank lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist: 

Projekt "ENNE HÜPET"

 Pärnu toidupangal on käimas projekti Arenguhüpe ettevalmistav projekt Enne Hüpet. 

Projekti eesmärkOn välja töötatud tegevuskava annetuste kogumise ja väljajagamise mahtusid arvestava võime arendamiseks Pärnu toidupangas. 

Arenguvajadus - kuidas tulla toime suurenenud toidukoguste ladustamise tingimuste tagamisega, et sihtgrupini jõuaks kvaliteetne toit.Projektiga saab hinnatud ümber praegused, mitterahuldavad igapäevase põhitegevuse tingimused ja sisu. Projekti tulemusena on valminud tegevuskava, mille järgi on ühingul võimalik korrigeerida teenuse kvaliteeti. Hea teenuse kvaliteedi aluseks on rahuldav füüsiline infrastruktuur, kaasarääkiv, -mõtlev püsivabatahtlikest kollektiiv ja põhitegevuse mõju kindlustamine.

  • 22.04.22 ja 23.04.22 (osavõtjaid 33) toimusid püsivabatahtlike koosolekud arengueksperdi juhtimisel.

              Rümatöö tõi välja ühingu probleemid. Valmis TNVO-analüüs - tunne iseennast.

              Analüüsi alusel on 1. maist ellu viidud mitmed muudatused toidupanga tegevuses.

  • Maikuu (2022) jooksul viime läbi küsitluse toidupanga klientidele. Klientide rahulolu uuring.